کاندید 3 اسکار
 کاندید کاندید اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال 1983 در فیلم Sophie's Choice
 کاندید کاندید اسکار بهترین کارگردان در سال 1977 در فیلم All the President's Men
 کاندید کاندید اسکار بهترین فیلم در سال 1963 در فیلم To Kill a Mockingbird
برنده 9 جایزه ، کاندید 10 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (18)
1993 The Pelican Brief The Pelican Brief ( فیلم )
 

1992 Consenting Adults Consenting Adults ( فیلم )
 

1989 See You in the Morning See You in the Morning ( فیلم )
 

1987 Orphans Orphans ( فیلم )
 

1986 Dream Lover Dream Lover ( فیلم )
 

1982 Sophie Sophie's Choice ( فیلم )
 

1979 Starting Over Starting Over ( فیلم )
 

1974 The Parallax View The Parallax View ( فیلم )
 

1971 Klute Klute ( فیلم )
 

1969 The Sterile Cuckoo The Sterile Cuckoo ( فیلم )
 

1968 The Stalking Moon The Stalking Moon ( فیلم )
 

1967 Up the Down Staircase Up the Down Staircase ( فیلم )
 

1965 Inside Daisy Clover Inside Daisy Clover ( فیلم )
 

1965 Baby the Rain Must Fall Baby the Rain Must Fall ( فیلم )
 

1963 Love with the Proper Stranger Love with the Proper Stranger ( فیلم )
 

1962 To Kill a Mockingbird To Kill a Mockingbird ( فیلم )
 

1957 Fear Strikes Out Fear Strikes Out ( فیلم )
 

کارگردان (16)
خودش (17)
قطعه آرشیو (5)
نویسنده (4)