برنده 3 جایزه ، کاندید 12 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (7)
2006 117th Annual Tournament of Roses Parade 117th Annual Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

2005 116th Annual Tournament of Roses Parade 116th Annual Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

2003 114th Annual Tournament of Roses Parade 114th Annual Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

2002 113th Annual Tournament of Roses Parade 113th Annual Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

1990 101st Annual Tournament of Roses Parade 101st Annual Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

1988 99th Tournament of Roses Parade 99th Tournament of Roses Parade (قسمت ویژه سریال)
 

1975 Rickles Rickles ( فیلم داستانی )
 

کارگردان (36)
نویسنده (1)