کاندید 1 اسکار
 کاندید کاندید اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد در سال 1972 در فیلم Fiddler on the Roof
کاندید 2 جایزه
فیلم های این هنرمند :
پرش به :