کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
کارگردان (8)
دست اندرکار (1)