برنده 2 جایزه ، کاندید 17 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (14)
Year Without God Year Without God ( فیلم )
 

2017 Gambler Gambler's Ballad ( فیلم )
 

2017 Penn & Teller: Fool Us Penn & Teller: Fool Us ( سریال )
 

2016 Director Director's Cut ( فیلم )
 

2015 Wizard Wars Wizard Wars ( سریال )
 

2013 The Tomb The Tomb ( فیلم کوتاه )
 

2013 Tim Tim's Vermeer ( فیلم )
 

2011 Penn & Teller Tell a Lie Penn & Teller Tell a Lie ( سریال )
 

Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit! ( سریال )
 

2005 The Aristocrats The Aristocrats ( فیلم )
 

1998 Sin City Spectacular Sin City Spectacular ( سریال )
 

1995 Phobophilia: The Love of Fear Phobophilia: The Love of Fear ( فیلم داستانی )
 

کارگردان (1)
بازیگر (61)
خودش (285)
قطعه آرشیو (19)
موسیقی متن (2)
نویسنده (20)
دست اندرکار (1)