برنده 1 اسکار |
برندهبرنده در سال 1990 در فیلم When Harry Met Sally...
برنده 2 جایزه ، کاندید 5 جایزه
فیلم های این هنرمند :
پرش به :