مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (7)
1999 Any Given Sunday Any Given Sunday ( فیلم )
 

1997 U Turn U Turn ( فیلم )
 

1997 Cold Around the Heart Cold Around the Heart ( فیلم )
 

1996 Freeway Freeway ( فیلم )
 

1995 Nixon Nixon ( فیلم )
 

1994 Natural Born Killers Natural Born Killers ( فیلم )
 

1993 Heaven & Earth Heaven & Earth ( فیلم )
 

بازیگر (6)
خودش (1)
نویسنده (1)
دست اندرکار (1)