برنده 2 جایزه ، کاندید 17 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (14)
2017 Penn & Teller: Fool Us Penn & Teller: Fool Us ( سریال )
 

2015 Wizard Wars Wizard Wars ( سریال )
 

2014 & Teller 5 & Teller 5 ( فیلم کوتاه )
 

2013 The Tomb The Tomb ( فیلم کوتاه )
 

2013 Tim Tim's Vermeer ( فیلم )
 

2012 Play Dead Play Dead ( فیلم )
 

2011 Penn & Teller Tell a Lie Penn & Teller Tell a Lie ( سریال )
 

2011 Night of the Little Dead Night of the Little Dead ( فیلم کوتاه )
 

Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit! ( سریال )
 

2010 Dracula Dracula's Daughters vs. the Space Brains ( فیلم کوتاه )
 

2009 The Growth The Growth ( فیلم کوتاه )
 

2008 & Teller & Teller ( فیلم کوتاه )
 

2008 & Teller 2 & Teller 2 ( فیلم کوتاه )
 

1995 Phobophilia: The Love of Fear Phobophilia: The Love of Fear ( فیلم داستانی )
 

کارگردان (5)
بازیگر (33)
خودش (180)
قطعه آرشیو (11)
نویسنده (21)
دست اندرکار (2)