مشهور در فیلم های :

Yesterday Lucy
(2019)
Poldark Morwenna Carne / Morwenna Whitworth / Morwenna Chynoweth
(2019)
New Blood Wendy Roberts
(2016)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | خودش | بازیگر
بازیگر (6)
Miss Scarlet and the Duke Miss Scarlet and the Duke ( سریال )
در نقش Clara Simms

2019 My Boy My Boy ( فیلم کوتاه )
در نقش Katy

2019 Poldark Poldark ( سریال )
در نقش Morwenna Carne / Morwenna Whitworth / Morwenna Chynoweth

2019 Yesterday Yesterday ( فیلم )
در نقش Lucy

2016 The Last Dragonslayer The Last Dragonslayer ( فیلم داستانی )
در نقش Jennifer Strange

2016 New Blood New Blood ( سریال )
در نقش Wendy Roberts

خودش (1)
بازیگر (6)